Lid worden

De leden van de Vereniging voor Mastiffliefhebbers ontvangen het clubblad en kunnen deelnemen aan de activiteiten.

U ontvangt drie maal per jaar het clubblad 'De Zwaargewicht'. Het blad wordt uitgegeven in A4 formaat is deels in kleur en bevat veel informatie voor nieuwe en oude Mastiffeigenaren.

Elk jaar vindt er een evaluatie plaats van reuen of teven. Dit is een leerzaam overleg over 2 of 3 honden.

Verder zijn er diverse wandelingen.


Klik hier voor het Lidmaatschapsformulier

Klik hier om de Statuten te lezen

Klik hier om het Huishoudelijk Reglement te lezen

 

Privacyverklaring
Op de onderstaande wijze zullen we de gegevens van onze leden gebruiken:
Ledenadministratie: Naam, adres, geboortedatum, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, rekeningnummer en de honden die in het bezit zijn van het lid.
Doel:

Voor het versturen van de Zwaargewicht.( alleen NAW gegevens, geen geboortedatum, geen rekeningnummer en geen e-mailadres)

Voor het bijhouden van de ledenlijst.

Voor de registratie van de leden bij de Raad van Beheer.( alleen NAW gegevens, geen geboortedatum, geen rekeningnummer en geen e-mailadres)

Voor sturen van informatie m.b.t. clubzaken zoals notulen, facturen, updates en andere relevante zaken.

Het bestuur van de Mastiffliefhebbers kan de volledige gegevens inzien.
De redactie van de Zwaargewicht ontvangt alleen de NAW gegevens van de leden.
De gegevens worden niet gedeeld met anderen ( Intern of Extern) zonder de nadrukkelijke toestemming van de (aspirant)leden.
De gegevens worden lokaal opgeslagen bij de Penningmeester en de Secretaris van de Mastiffliefhebbers. We bewaren geen persoonsgegevens online.